Sök

2019-11-25

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 18 november 2019

Protokollet tillkännagavs 25 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-18

Anslaget publicerades

2019-11-25

Anslaget tas ner

2019-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Borgmästaregatan 20, UAF

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser