varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-06-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 juni 2020

Priotokollet tillkännagavs 23 juni 2020

Tillkännagivande

Organ

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Anslaget publicerades

2020-06-23

Anslaget tas ner

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Borgmästaregatan 20

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser