Sök

2023-01-24

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 23 januari 2023

Protokollet tillkännagavs 24 januari 2023.

Tillkännagivande

Organ

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Anslaget publicerades

2023-01-24

Anslaget tas ner

2023-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Borgmästaregatan 20

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser