Sök

2022-09-05

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 29 augusti 2022

Protokollet tillkännagavs 5 september 2022

Tillkännagivande

Organ

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-29

Anslaget publicerades

2022-09-05

Anslaget tas ner

2022-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Borgmästaregatan 20

Ta del av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från 29 augusti 2022 Pdf, 240.3 kB.

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser