Sök

2022-09-22

Valnämndens sammanträde 14 september 2022

Protokollet tillkännagavs 22 september 2022

Tillkännagivande

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

14 september 2022

Anslaget publicerades

22 september 2022

Anslaget tas ner

15 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatgan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser