Sök

2022-09-08

Valnämndens sammanträde 2 september 2022

Protokollet tillkännagavs 8 september 2022

Tillkännagivande

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2 september 2022

Anslaget publicerades

8 september 2022

Anslaget tas ner

1 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatgan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser