Sök

Kungörelse - beslut om totalt eldningsförbud i Varbergs kommun 20 juli 2018

Eldning utomhus är förbjuden i Varbergs kommun, undantaget grillning på privat mark godkänt av fastighetsägare.

Beslut om totalt eldningsförbud i Varbergs kommun

Tidigare utförda eldningsförbud skärps nu med anledning av rådande väderläge och extremt höga brandrisk. Kommundirektören i Varbergs kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om totalt förbud mot eldning utomhus.

Beslut

Eldning utomhus är förbjuden i Varbergs kommun, undantaget grillning på privat mark godkänt av fastighetsägare.
Denna föreskrift träder i kraft 20 juli 2018 klockan 16:00 och gäller tills beslutet upphävs.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter