Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 13 februari 2020

Sadeln 2 - Nybyggnad flerbostadshus.
Brunnsberg, utmed Gödestadsvägen.

Ansökan gäller en nybyggnad om cirka 200 lägenheter, uppdelat på 14 hus.

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan, avvikelse gäller endast hus 1 och hus 2.

  • egenskapsområdet får bebyggas med 500 m², föreslagen area är 501 m²
  • takvinkeln ska vara mellan 25° till 40°, trapphusen har en takvinkel på cirka 6°

Du kan ta del av handlingarna genom att klicka på länkarna nedan:
Planritning hus 1 och 2, plan 1 och 2PDF (pdf, 453.7 kB)
Planritning hus 1 och 2, plan 3 och 4PDF (pdf, 408.2 kB)
Sektionsritning hus 1, 2, 3 och 4PDF (pdf, 319.2 kB)
Fasadritning hus 1 och 2PDF (pdf, 415.6 kB)
SituationsplanPDF (pdf, 656.5 kB)

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är: Simon Andersson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 27 februari 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter