Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 17 juni 2021

Förslag till
Detaljplan för Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19, Varberg, Varbergs kommun

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i centrala Varberg längs Stormgatan och Lindesbergsvägen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder och verksamhetslokaler inom planområdet.

Digitalt samrådsmöte: Med anledning av corona/covid-19 anordnas ett digitalt samrådsmöte måndag den 6 september 2021 kl. 17.00-18.30. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök projektsidan för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet. Det går även bra att kontakta handläggare Carl-Johan Hjalmers på mejladress carl-johan.hjalmers@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340-886 62 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på projektsidan för Kasematten.
Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Det går även bra att kontakta handläggare Carl-Johan Hjalmers på carl-johan.hjalmers@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340-886 62 för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 30 september 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter