varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 18 oktober 2018

Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintliga skärmtak inom fastigheten Sadeln 2.

De fyra befintliga skärmtaken har upprättats på mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan, föreslagen åtgärd innebär att ingen ny yta tas i anspråk.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.
Ansvarig handläggare är Simon Andersson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se senast den 1 november 2018.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter