varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 maj 2020

Bua 16:27 - Nybyggnad fritidshus, förhandsbesked

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad fritidshus.

Kungörelsen vänder sig i huvudsak till delägare av samfälligheten Bua s:21. Berörda kända sakägare kommer även att få grannehörandebrev hemskickat.

För handlingar se länk nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
KartaPDF (pdf, 237 kB)

Ansvarig handläggare är: Emma Johansson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 5 juni 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter