varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Bua 10:248, 4:94 - Boulebana

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat bygglov för boulebana inom Bua 10:248 och Bua 4:94.

Enligt gällande detaljplan får ena delen av den sökta ytan användas till service, kontor, handel, hantverk, föreningslokaler, restauranger och bilservice och den andra delen får användas som naturområde. Föreslagen åtgärd är att uppföra en boulebana på 240m².

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret
tel: 0340-88000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda
5 april 2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter