Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 november 2018

Pipebruket 9 och 10, tidsbegränsat lov, bussterminal med väderskydd

Byggnadsnämnden har den 12 november 2018 beviljat tidsbegränsat lov för bussterminal med väderskydd på fastigheten Pipebruket 9 och 10.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret, telefon nummer 0340-880 00 eller bn@varberg.se

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till:
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
43280 Varberg

Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad. Skrivelsen ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast 20 december 2018. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden överklagandet till länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter