Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 23 januari 2020

RYTTAREN 21 - Till/ombyggnad flerbostadshus
Hästhagavägen 24-28

Byggnadsnämnden har den 13 januari 2020 beviljat bygglov för till/ombyggnad flerbostadshus på fastigheten Ryttaren 21.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland län. Om du vill överklaga beslutet till länsstyrelsen så ska du skriftligen skicka eller lämna in överklagandet till:
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
432 80 Varberg

I överklagandet ska det stå med vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som du begär samt ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Överklagandet bör vara undertecknat.

Skicka in din överklagan till byggnadsnämnden senast den 20 februari 2020. Om överklagandet kommit in i rätt tid lämnar byggnadsnämnden över det till länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter