varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 25 juni 2020

Getakärr 6:16 - Paviljong, tidsbegränsat lov i 5 år
Paviljongen är placerad sydöst om sjukhuset.

Ansökan gäller en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov till och med 1 november 2024. Paviljongen är placerad delvis på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

För information se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
SituationsplanPDF (pdf, 292.3 kB)
FasadritningPDF (pdf, 282.6 kB)
Ansvarig handläggare är: Simon Andersson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 9 juli 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter