Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 25 november 2021

Getakärr 3:46 - Tidsbegränsat bygglov - Mätbod för luftkvalitetsmätningar
I höjd med Västra Vallgatan 43

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för en mätbod för luftkvalitetsmätningar. Boden föreslås placeras ungefär i höjd med Västra Vallgatan 43, mitt emot biografen. Boden föreslås vara uppställd i ett år.

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan med en placering på allmän plats/gata.

För information se länkar nedan eller eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
Situationsplan Pdf, 152.6 kB. (Pdf, 152.6 kB)
Fasad- och planritning Pdf, 151.4 kB. (Pdf, 151.4 kB)
Fasad- och 3D-ritning Pdf, 88.7 kB. (Pdf, 88.7 kB)
Motivering Pdf, 56.6 kB. (Pdf, 56.6 kB)
Foto Pdf, 245.8 kB. (Pdf, 245.8 kB)
Foto Pdf, 265.8 kB. (Pdf, 265.8 kB)

Ansvarig handläggare är: Emma Johansson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 9 december 2021 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter