varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 26 mars 2020

Källstorp 9:32 - Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked

Ansökan gäller ett förhandsbesked för ett enbostadshus inom fastigheten Källstorp 9:32

Föreslagen åtgärd ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se. Du kan även via länk se situationsplanenPDF (pdf, 888.5 kB).

Ansvarig handläggare är: Linda Isaksson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 9 april 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter