varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 26 mars 2020

Getakärr 3:1, 3:121 och 7:2 - Tidsbegränsat bygglov - byggplank
Område vid järnvägsstationen, bland annat Västra Vallgatan

Ansökan gäller uppförande av byggplank till och med den 8 mars 2025 i samband med tunnelbygget.

Planken föreslås bland annat vara placerade på gatumark, i gällande detaljplaner som berörs så kallad allmän platsmark, därför kungörs ansökan.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är: Helena Kransén

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 13 april 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter