Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 28 november 2019

LAGMANNEN 18 och LÄKAREN 9 - Tidsbegränsat bygglov - ljusanordning
Lagmannen 18 och Läkaren 9

Byggnadsnämnden har den 21 november 2019 beviljat tidsbegränsat bygglov - ljusanordning på fastigheten Lagmannen 18 och Läkaren 9.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller
bn@varberg.se
.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland län. Om du vill överklaga beslutet till länsstyrelsen så ska du skriftligen skicka eller lämna in överklagandet till:
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
432 80 Varberg

I överklagandet ska det stå med vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som du begär samt ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Överklagandet bör vara undertecknat.

Skicka in din överklagan till byggnadsnämnden senast den 27 december 2019. Om överklagandet kommit in i rätt tid lämnar byggnadsnämnden över det till länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter