Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 28 november 2019

PROSTLYCKAN 3 – Tillbyggnad/fasadändring flerbostadshus
Drottninggatan 5/Eskilsgatan 7

Ansökan gäller tillbyggnad/fasadändring av flerbostadshus. Åtgärden är en balkong på markplan om ca 5 m², på norrfasaden mot Prostlyckan 2. 

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan med en placering närmare gräns än 6 meter. Balkongen hamnar ca 2 meter från gräns, och ligger i liv med en befintlig del av byggnaden.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller
bn@varberg.se
.

Ansvarig handläggare är Emma Johansson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 12 december 2019 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter