Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 30 januari 2020

GETAKÄRR 3:94 - Tillbyggnad verksamhet
Varbergs tennis klubblokal vid stenbrottet

Byggnadsnämnden har den 17 januari 2020 beviljat bygglov för tillbyggnad av verksamhet på fastigheten Getakärr 3:94.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland län. Om du vill överklaga beslutet till länsstyrelsen så ska du skriftligen skicka eller lämna in överklagandet till:
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
432 80 Varberg

I överklagandet ska det stå med vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som du begär samt ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Överklagandet bör vara undertecknat.

Skicka in din överklagan till byggnadsnämnden senast den 27 februari 2020. Om överklagandet kommit in i rätt tid lämnar byggnadsnämnden över det till länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter