Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 5 december 2019

för förslag till
Stadsbyggnadsprogram för Varbergs stadsområde, Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för remiss till och med den 29 februari 2020.

Stadsbyggnadsprogrammet syfte är att utgöra riktlinjer för bevarande och utveckling av bebyggelsen i stadsområdet.

Öppna informationsträffar:
Onsdagen den 18 december 2019 kl. 16.00-18.00 i Galleria Trädgården samt
lördagen den 18 januari 2020 kl. 12.00-15.00 på eventplatsen i Kulturhuset Komedianten,
med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på:

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida: https://varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/planerochstrategierlänk till annan webbplats

Upplysningar om programförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Programmet handläggs av Klara Mörk.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 29 februari 2020.

I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter