Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 6 februari 2020

TRÄSLÖVS HAMN 1:1 - Nybyggnad verksamhet
Träslövsläges hamn

Ansökan gäller en nybyggnad om 17 m² för förvaring av surfutrustning inom område som är avsett för hamnändamål. Byggnaden placeras vid hamnpirens östra ände.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-880 00 eller
bn@varberg.se
.

Ansvarig handläggare är: Maria Söderlund.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 20 februari 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter