Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 6 februari 2020

Getakärr 5:122 - Container för surfändamål
Hörnet Tångkörarvägen - Havsvägen

Ansökan gäller en container för surfändamål om ca 15 m². 

I detaljplanen är markanvändningen angiven som parkering. Föreslagen åtgärd är permanent uppställning av container för surfändamål med säsongskaraktär 1 juni – 30 september 2020.
Tidigare har det beviljats tidsbegränsat lov för åtgärden.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-880 00 eller
bn@varberg.se
.

Ansvarig handläggare är: Emma Johansson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 20 februari 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter