Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 7 november 2019

GETTERÖN 2:1 - Nybyggnad omklädningsrum/toalett, förråd
Vid sydvästra hörnet av parkeringen vid 5:e vik.

Ansökan gäller en nybyggnad av omklädningsrum/toalett samt förråd om ca 33 m². Byggnaden ersätter befintlig toalett.

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan med en placering inom område avsett för parkering.

För information och handlingar klicka härPDF (pdf, 416.7 kB) eller kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är Emma Johansson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 21 november 2019 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter