Sök

Kungörelse - Föreläggande Träslövs-Näs 1:35

Med anledning av äganderättsutredning rörande rubricerad fastighet, föreläggs den som gör anspråk på äganderätt till fastigheten Träslövs-Näs 1:35, att senast den 11 december 2019, klockan 15.00, anmäla sina anspråk på äganderätt. Anmälan om anspråk kan ske muntligt eller skriftligt och ska innehålla upplysningar och handlingar angående hävd och annat som kan vara av betydelse för förättningen.

Skriftlig anmälan om anspråk skickas till Lantmätermyndigheten i Varbergs kommun, Östra Långgatan 14, 432 80 Varberg. Både muntlig och skriftlig anmälan om anspråk kan lämnas på Lantmäterimyndighetens sammanträde på samma adress den 11 december mellan klockan 15.00.

Upplysningar om utredningen lämnas av förrättningslantmätare Susanne Johansson, tel. 0340-69 78 54.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter