Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden 13 februari 2023

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: WGW 466
  • Fabrikat: Oldsmobile Silhouette
  • Ursprunglig uppställningsplats: Stenåsavägen norra, Varberg


  • Registreringsnummer: XTW 217
  • Fabrikat: Mercedes-Benz 111CDI
  • Ursprunglig uppställningsplats: Påskbergsvägen 75


  • Registreringsnummer: WHG 989
  • Fabrikat: Saab 9-5 Linearbus.SP-C
  • Ursprunglig uppställningsplats: Håstens torg mitt, Varberg

Uppställningsplats: Kardanen Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340- 880 00.ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter