Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden 15 juni 2022

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: DUU123
  • Fabrikat: Husvagn Solifer Artic 50T
  • Ursprunglig uppställningsplats: Göthriks skola, Hunnestad Öster 65A, Varberg
  • Uppställningsplats: Kardanen, Varberg

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter