Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden 18 augusti 2022

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: EJY 962
  • Fabrikat: Audi A4 Avant 1,8
  • Ursprunglig uppställningsplats: Vipvägen västra i Veddige

Uppställningsplats: Kardanen, Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter