Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden 28 november 2019

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: KCY610
  • Fabrikat VW Golf 1,6
  • Ursprunglig uppställningsplats: Sveagatan (Falkenbäck)
  • Registreringsnummer: WFO745
  • Fabrikat: Renault G Laguna
  • Ursprunglig uppställningsplats: Vrångagatan (Coops parkering)
  • Registreringsnummer DAD084
  • Fabrikat: Saab 9-5 Vector
  • Ursprunglig uppställningsplats: Vrångagatan (Coops parkering)
  •  Uppställningsplats: Kardanen, Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter