Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden den 11 augusti 2021

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Cyklar 210806
  • Ursprunglig uppställningsplats: Område Magasinsgatan - Östra Vallgatan- Torggatan - Västra Vallgatan
  • Alla cyklar, uppställningsplats: Kardanen Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter