Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden den 12 oktober 2021

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: ULW125
  • Fabrikat: Volvo V40
  • Ursprunglig uppställningsplats: Kloskifte 2, Veddige

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltingen, 0340-880 00.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter