Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 10 september

Kristineberg 2:1 - Nybyggnad 2 enbostadshus, förhandsbesked

Ansökan gäller ett förhandsbesked om möjligheten att få bygga två enbostadshus inom fastigheten Kristineberg 2:1.

Föreslagen fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

För handlingar se länk nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se. Ansvarig handläggare är: Linda Isaksson.
KartaPDF (pdf, 889.3 kB)

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 24 september 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter