varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 12 november 2020

Getakärr 3:1 - Bodetablering
Birger Svenssonsväg 44

Ansökan gäller en bodetablering kopplat till bygget av Varbergstunneln. Åtgärden planeras pågå 5 år framåt i tiden.

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan med en placering på mark som enligt detaljplanen är benämnd som gata.

För information och handlingar se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se.
SituationsplanPDF (pdf, 463.4 kB)
Plan- och fasadritningPDF (pdf, 345 kB)

Ansvarig handläggare är: Liridon Haxhimustafa.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 26 november 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter