Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 14 november 2019

TRÄDLYCKAN 59 – Tillbyggnad, fasadändring
Trädlyckevägen 48-142

Ansökan gäller en tillbyggnad av skärmtak om 201,6 m² samt fasadändring.

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan med en placering av skärmtak om 201,6 m² på mark som inte får bebyggas så kallad prickmark,

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är Linda Isaksson.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 28 november 2019 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter