varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 19 november 2020

Klev 3:1 - Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked

Ansökan gäller ett förhandsbesked om möjligheten att få uppföra ett enbostadshus med garage och förråd.

Den aktuella tomtplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

För information se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se. Ansvarig handläggare är: Linda Isaksson.
Situationsplan 1PDF (pdf, 161.4 kB)
Situationsplan 2PDF (pdf, 316.2 kB)

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 3 december 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter