varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 19 november 2020

Getterön 2:1 - Bodetablering
Västra Hamnvägen 1

Ansökan gäller en bodetablering kopplat till bygget av Varbergstunneln. Åtgärden planeras pågå 5 år framåt i tiden.

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan med en placering om 124 m² på mark som inte får bebyggas så kallad prickmark.

För information se länkar nedan eller kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se. Ansvarig handläggare är: Liridon Haxhimustafa.
SituationsplanPDF (pdf, 372.1 kB)
Plan- och fasadritningPDF (pdf, 283.9 kB)

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 3 december 2020 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter