varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 5 november

Getakärr 3:1, 3:43 och 3:46 – Tidsbegränsat bygglov för uteserveringar

Byggnadsnämnden har den 22 oktober 2020 beviljat tidsbegränsat bygglov till och med den 31 mars 2021 för uteserveringar på Invito, Hells Burgers, Varbergs Ölhall, Harrys, Nyfiket, Grappa och Indian Kitchen.

För information och handlingar kontakta Varberg direkt, telefonnummer 0340-880 00 eller bn@varberg.se.

Beslutet kan överklagas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till:
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
432 80 Varberg
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som ni begär samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör vara undertecknad. Skrivelsen ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast den 26 november 2020. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet till länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter