Sök

Kungörelse - Upphävande av eldningsförbud i Varbergs kommun

Varbergs kommun beslutade den 13 augusti 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Varbergs kommun upphäver tidigare beslut, från 13 augusti 2018, om förbud mot eldning utomhus.
2. beslutet träder i kraft 21 augusti 2018 klockan 9.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun beslutade den 13 augusti 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus.

Kommunen har, efter en lång period med torka och hög brandrisk, fått nederbörd och brandrisken har den senaste perioden varit normal eller låg. Baserat på SMHI:s prognoser för brandrisk de kommande dagarna gör kommunen bedömningen att brandrisken är stabil och att den inte heller förväntas öka nämnvärt de närmast följande dagarna.

Kommunen gör bedömningen, i samråd med räddningstjänsten, att det för närvarande inte föreligger skäl för att kommunen ska omfattas av ett eldningsförbud. Det tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför upphävas.

Beslut fattas i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsförteckning, 27 februari 2018, § 33, punkt 24e.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter