Sök

Varbergs Stadshus AB

Varbergs Stadshus AB är ett moderbolag till kommunens hel- och delägda dotterbolag, som är Arena Varberg, Hallands Hamnar AB, Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB och VIVAB.

Ändamålet med moderbolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Bolaget ska ge Kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig före varje beslut som är av större vikt eller av principiell betydelse. Varbergs Stadshus AB ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen samt uppföljning av ekonomi och finanser.

Styrelsen i bolaget består av kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter:

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Christofer Bergenblock (C), 1:e vice ordförande
Jeanette Qvist (S), 2:e viceordförande
Tobias Carlsson (L), ledamot
Kent Norberg (S), ledam0t

Kallelser och protokoll

ikon

Kontakta oss

Finansekonom

Fredrik Andreasson

o340-883 62

fredrik.andersson@varberg.se

Självservice & blanketter