Sök

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen sköter miljö- och hälsoskyddsnämndens dagliga verksamhet och utför de uppdrag som nämnden beslutar.

Vi ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens huvuduppgift är att på nämndens uppdrag utöva tillsyn inom områden som berör livsmedel, hälsa och miljö. Tillsyn innebär att bevaka att kommunen, företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag, våra statliga verk och EU har bestämt.

En annan viktig uppgift för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer. Förvaltningen medverkar också i kommunal planering och samverkar med andra myndigheter, förvaltningar och organisationer.

Så arbetar vi

På miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är Anders Bergh förvaltningschef.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är uppdelad i två enheter; livsmedelsenheten och miljöbalksenheten, samt i avdelningen för ledning och verksamhetsstöd.

​Ledning och verksamhetsstöd

Avdelningen för ledning och verksamhetsstöds uppgift är bland annat att arbeta med systemförvaltning, utvecklings- och kvalitetsarbete, registrering, budget och planering samt personalansvar.

Livsmedelsenheten​

Målet med livsmedelstillsynen är att den mat vi äter inte ska vara farlig för hälsan. Livsmedelsenheten har tillsyn över alla typer av livsmedelsverksamheter och de kommunala vattenverken.

Livsmedelsenheten handlägger också synpunkter, frågor och klagomål från allmänheten gällande livsmedelshantering.

Miljöbalksenheten

Miljöbalksenhetens uppgift är att förebygga och undanröja störningar i miljön och olägenheter för människors hälsa.

Miljöbalksenheten kontrollerar att miljölagstiftningen följs och har tillsyn över bland annat miljöfarliga verksamheter, lantbruk, inomhusmiljöer i bostäder och hygieniska och offentliga verksamheter. Även privatpersoners verksamheter omfattas ofta av miljölagstiftningen.

Miljöbalksenheten handlägger också miljörelaterade synpunkter, frågor och klagomål från allmänheten samt kommer med rådgivning.

Våra mål

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål för perioden 2020–2023 formulerat följande fyra nämndmål för den egna verksamheten:

  • Erbjuda tydlighet och gott bemötande i personliga möten.
  • Verka för att utveckla tillsyn och samarbete för att skydda vattenområden.
  • Verka för att utveckla digitalisering och kvalitetsarbete.
  • Erbjuda god attraktiv arbetsmiljö med målet att erhålla ett gott arbetsresultat.

Information om delgivning

På miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillämpas olika sätt för att delge beslut, beroende på situation och vilken typ av beslut det handlar om.

För de flesta besluten använder miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förenklad delgivning via post. Det innebär att beslutet skickas till er utan mottagningsbevis eller delgivningskvitto. För att försäkra oss om att beslutet kommit fram skickas i stället ett kontrollmeddelande närmast följande arbetsdag efter att beslutet skickades, för att informera er om att ett beslut har skickats. Om ni inte fått något beslut måste ni höra av er till oss. Två veckor efter att beslutet skickades räknas ni automatiskt som delgivna och har då tre veckor på er att skicka in en eventuell överklagan.

Ifall ni väntar på beslut från oss behöver ni alltså gå igenom er post minst varannan vecka för att inte riskera att missa några tidsfrister. Om ni är förhindrade att göra det bör ni meddela förvaltningen, så att delgivningen kan ske på annat sätt.

För en del beslut tillämpar vi delgivning via mejl, där vi kommer att kräva in ett svar från er där ni bekräftar att ni mottagit beslutet. När ni gjort det räknas ni som delgivna.

I vissa speciella fall skickar vi beslutet som rekommenderat brev, då måste ni gå till postens utlämningsställe för att hämta ert beslut. Tillsammans med beslutet skickas också ett mottagningsbevis, som ska skrivas under och sedan skickas tillbaka till förvaltningen. Sedan räknas ni som delgivna.

Vissa positiva beslut skickas direkt utan delgivning, för att underlätta för både er och förvaltningen samt för att och minska kostnaden.

Har ni frågor kring delgivning kan ni kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

 

Varberg direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter