Sök

Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndarförvaltningen är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Det är en obligatorisk verksamhet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare.

Gemensam verksamhet

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion som har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. I Varberg och Falkenberg har politikerna beslutat att verksamheten ska vara gemensam för de båda kommunerna och överförmyndarfunktionen består idag av en politiskt tillsatt nämnd och en förvaltning med tjänstemän.

Verksamheten/förvaltningen har huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg. På förvaltningen arbetar 7 handläggare varav en handläggande chef.

Så arbetar vi

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn ska nämnden motverka rättsförluster för barn och för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Utöver tillsyn ansvarar nämnden för att ställföreträdare får utbildning samt råd och stöd i sina uppdrag. Nämnden arbetar framför allt utifrån föräldrabalken, men även utifrån lag om god man för ensamkommande barn, förvaltningslag och kommunallag.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. De gör inspektioner hos oss med jämna mellanrum. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

ikon

Kontakta oss

Överfömyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg/Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340- 880 00 (växel)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarförvaltningen

432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00-15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49

 
Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43
Självservice & blanketter