Sök

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Förvaltningen levererar tjänster till övriga förvaltningar och vissa bolag inom kommunen.

Vi ansvarar för

Serviceförvaltningen ansvarar för service och tjänster inom fastighetsdrift- och underhåll, kost och städ samt IT och telefoni. Här finns också kommuninvånarnas väg in till kommunen via Varberg direkt.

Så arbetar vi

På serviceförvaltningen är John Nilsson förvaltningschef.

Serviceförvaltningen består av tre avdelningar; IT, fastighet samt kost och städ.

Fastighetsavdelningen arbetar med fastighetsförvaltning, byggprojekt och drift och underhåll av kommunens fastigheter.

IT-avdelningen har ett helhetsansvar för kommunens nätverk, datakommunikation, support samt förvaltning och drift av centrala system.

Kost- och städavdelningen lagar mat till skolor, förskolor och äldreomsorgen samt seniorrestauranger. Avdelningen driver även caféverksamhet för kommunens förvaltningar. Kost- och städavdelningen bedriver lokalvård på skolor, förskolor, idrottshallar och förvaltningskontor.

Förvaltningen ansvarar även för den interna hanteringen av fordon och logistik samt förvaltningens administration.

Hit hör också Varberg direkt, som är vägen in till kommunen för kommuninvånare, företagare och besökare oavsett om det handlar om att göra en felanmälan, framföra en synpunkt eller ställa en fråga.

Våra mål

Servicenämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten på serviceförvaltningen:

  • I kontakt med servicenämnden ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service.
  • Servicenämnden ska ge medarbetarna utvecklingsmöjligheter samt utveckla arbetssätt med stöd av ny teknik.
  • Servicenämnden ska erbjuda en genomtänkt serviceleverans och vara det självklara valet för sina kunder.
  • Servicenämnden ska arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan.
ikon

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Norra Vallgatan 14

0340-880 00

svn@varberg.se

Förvaltningschef

John Nilsson

0340-69 71 84

john.nilsson@varberg.se

Självservice & blanketter