Sök

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är en av varbergs kommuns tio förvaltningar. Våra verksamheter finns till för dig, din familj och dina anhöriga när du behöver stöd eller råd av kommunen i din vardag. Det kan till exempel vara på grund av ålder, funktionsnedsättning och sociala eller ekonomiska problem.

Vi ansvarar för

Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade och arbetar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare.

Du som har blivit äldre behöver kanske extra hjälp för att kunna bo kvar hemma eller önskar söka plats på ett äldreboende. Har du en funktionsnedsättning kan du hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Även du som är barn eller förälder och behöver råd, stöd eller annan hjälp kan vända dig till socialförvaltningen. Rådgivning och stöd kan också till exempel handla om ekonomiskt stöd, hjälp vid missbruk eller vid våld eller hot.

Så arbetar vi

På socialförvaltningen är Anna-Lena Sellergren förvaltningschef. Vår verksamhet utgår från uppdragsavdelningen som i de flesta fall handlägger din ansökan och gör en bedömning av ditt behov. Handläggningen ska vara rättssäker och utgå ifrån dina behov.

När handläggarna fattat beslut så kan du, inom flera av våra verksamhetsområden, välja mellan att ett privat företag utför hjälpen (till exempel din hemtjänst) eller att den utförs i kommunens egen regi.

Inom socialförvaltningen finns också hälso- och sjukvårdsinsatser samt korttidsboende och dagverksamheter enligt socialtjänstlagen.

Övergripande mål:

  • Insatser ska utformas så att personer med psykisk ohälsa upplever ökad trygghet och meningsfullhet.
  • Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos ungdomar/unga vuxna ska stärkas.
  • Personer som bor på särskilt boende ska uppleva ökad trygghet och nöjdhet med sitt boende.
  • Patientsäkerheten och känslan av trygghet ska öka för personer inom kommunal hälso- och sjukvård.
  • Socialförvaltningens behov av kompetens och personal ska tryggas.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340–880 00
varbergdirekt@varberg.se


Öppettider

måndag-onsdag 08.00-17.00

torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

Förvaltningschef

Anna-Lena Sellergren

0340-883 36

anna-lena.sellergren@varberg.se

Självservice & blanketter