Sök

Stadsbyggnadskontoret

Vi är en av kommunens tio förvaltningar. Stadsbyggnadskontoret utvecklar, planerar, driver och sköter byggnadsnämndens dagliga verksamhet och utför det uppdrag som byggnadsnämnden beslutar om inom sitt verksamhetsområde.

Vi ansvarar för

Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanering, planmässiga utredningar och handläggning av bygglov. På uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning utförs översiktsplanering och utredningar.

Vi ger rådgivning i frågor om bebyggelse och gestaltning som hör till verksamheten liksom ansvar för landskaps- och fastighetsinformation. På uppdrag utför vi mätningar och framställer kartor samt hanterar namn- och adressfrågor. 

Vi utför kontroll och tillsyn inom verksamhetsområdet. 

Hos oss finns den kommunala lantmäterimyndigheten som bland annat ansvarar för fastighetsbildning och olika slags förändringar i fastighetsbeståndet. 

Så arbetar vi

På stadsbyggnadskontoret är Cecilia Strömer stadsbyggnadschef. Stadsbyggnadskontoret arbetar med samhällsbyggnadsprocessen i nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga förvaltningar.

I vår planering och byggande arbetar vi nära dig. Vi vill skapa goda möten och effektiva arbetssätt. Vi vill underlätta din vardag och möjliggöra dina drömmar.

Vi främjar en god samhällsutveckling och en långsiktigt hållbar livsmiljöhållning med naturresurserna och en god arkitektur.

Stadsbyggnadskontoret leds av stadsbyggnadschefen och har fem avdelningar; bygglov, plan, lantmäteri, geografisk information och kvalitet och utveckling.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Byggnadsnämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. Målen för 2020-2023 är:

 • Alla ska få ett professionellt bemötande, tydliga besked och bästa möjliga
  vägledning utifrån sina förutsättningar och behov.
 • Vi ska värna om en god, varierad och hållbar gestaltning genom att tillämpa ett
  helhetstänkande kring planering och byggande.
 • I kontakten med näringslivet ska vi vara kreativa, lyhörda och
  lösningsorienterade.
 • Vi ska utveckla och underhålla samarbetsformer och teknik som bidrar till ett
  hållbart stads- och samhällsbyggande.
 • Vi ska ha ett ledarskap och medarbetarskap som främjar både individens
  och verksamhetens utveckling.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Förvaltningschef

Cecilia Strömer

0340-69 70 50

0721-83 51 96

cecilia.stromer@varberg.se

Självservice & blanketter