Sök

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Förvaltningen ansvarar för studier på gymnasial nivå och vuxennivå, arbetsbefrämjande åtgärder och integrationsfrågor.

Vi ansvarar för

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens huvuduppgift är att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer i syfte att skapa utbildningar som möter arbetsmarknadens behov av kompetens.

Så arbetar vi

På utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Maria Gustafsson förvaltningschef.

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen finns tre avdelningar: gymnasiet, Campus Varberg och VIA (vuxenutbildning, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten). Därtill finns ett centralt kansli.

I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares skola (PS). Gymnasieskolan är indelad i fem olika enheter utifrån programområden. Gymnasieskolan ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som innebär en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför motsvarande utbildning.

Campus Varberg ansvarar för yrkeshögskoleutbildningar och att erbjuda högskoleutbildningar. Inom Campus Varberg verkar också Alexandersoninstitutet som arbetar med att samordna och tillvarata utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet.

Avdelningen VIA ansvarar för vuxenutbildning, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten.

Det centrala kansliet ansvarar bland annat för samordning av ekonomifrågor, personalfrågor, lokalfrågor, kvalitet- och utvecklingsfrågor, kommunikation och nämndadministration.

Övergripande mål

Utifrån Varbergs kommuns vision har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har antagit tre nämndsmål för 2020–2023:

  • vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för alla.
  • utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig.
  • gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers valkompetens och näringslivets utveckling.
ikon

Kontakta oss

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

​Borgmästaregatan 20

uan@varberg.se

Självservice & blanketter