varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Allmänhetens frågestund

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde finns det möjlighet för kommuninvånare att ställa frågor som rör kommunfullmäktiges ansvarsområde.

Allmänhetens frågestund anordnas mellan klockan 18.00 och 18.30 i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Frågestunden genomförs i den omfattning och under den tid frågor förekommer.

På allmänhetens frågestund får frågor som rör de verksamhetsområden som kommunfullmäktiges handlägger ställas.

Så går du tillväga för att ställa en fråga

Frågan ska vara inlämnad till kommunkansliet senast klockan 18.00, torsdagen före sammanträdet. Du kan antingen skicka, lämna eller e-posta din fråga till följande adresser:

Kommunkansliet
Engelbrektsgatan 15
432 80 varberg
E-post: ks@varberg.se

Det finns en blankettPDF (pdf, 89.5 kB) att använda för allmänhetens frågestund. Du kan skriva ner din fråga direkt i blanketten.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter