Sök

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för det kommunala kultur- och fritidsutbudet i Varberg. Det innefattar till exempel idrottsanläggningar, konsthallar, ungdomsgårdar och bibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och fem ersättare. Lena Språng (C) är ordförande och Jenny Bolgert (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för det kommunala kultur- och fritidsutbudet i Varberg. För genomförandet av nämndens beslut och för den löpande verksamheten har man till sin hjälp kultur- och fritidsförvaltningen.

Övergripande mål och vision

Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål:

  • Prioritera särskilt utsatta människor och grupper inom alla verksamhetsområden.
  • Aktiviteter skapas för och av människor i hela kommunen.
  • Ha digitaliseringen i fokus både internt och externt.
ikon

Kontakta oss

Kultur- och fritidsnämnden

Norrgatan 25
0340-880 00
0340-885 93
kfn@varberg.se

Självservice & blanketter