Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av kommunens tio nämnder och fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Karl-Gunnar Svensson (KD) och vice ordförande är Ann-Britt Jansson Bensköld (S).

Vi ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att bedriva tillsyn främst utifrån livsmedelslagen och miljöbalken.

Övergripande mål och vision​

Kommuns arbete styrs utifrån beslutade mål, som tar utgångspunkt i visionen om Varberg som västkustens kreativa mittpunkt. För mandatperioden 2020–2023 har kommunfullmäktige beslutat att prioritera följande fyra målområden:

  • ett samhälle för alla
  • hela kommunen lever och utvecklas
  • livskraftigt näringsliv
  • organisation som utmärks av utveckling och förnyelse.

Med utgångspunkt i de kommungemensamma målen har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om följande målformuleringar för sin verksamhet:

  • erbjuda tydlighet och gott bemötande i personliga möten
  • verka för att utveckla tillsyn och samarbete för att skydda vattenområden
  • verka för att utveckla digitalisering och kvalitetsarbete
  • erbjuda god attraktiv arbetsmiljö med målet att erhålla ett gott arbetsresultat.
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter