Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av kommunens elva nämnder och fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Karl-Gunnar Svensson (KD) och vice ordförande är Ann-Britt Jansson Bensköld (S).

Vi ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att bedriva tillsyn främst utifrån livsmedelslagen och miljöbalken.

Övergripande mål och vision​

Kommuns arbete styrs utifrån beslutade mål, som tar utgångspunkt i visionen om Varberg som västkustens kreativa mittpunkt. För mandatperioden 2020–2023 har kommunfullmäktige beslutat att prioritera följande fyra målområden:

  • Ett samhälle för alla
  • Hela kommunen lever och utvecklas
  • Livskraftigt näringsliv
  • Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse

Med utgångspunkt i de kommungemensamma målen har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om följande målformuleringar för sin verksamhet:

  • Erbjuda tydlighet och gott bemötande i personliga möten
  • Verka för att utveckla tillsyn och samarbete för att skydda vattenområden
  • Verka för att utveckla digitalisering och kvalitetsarbete
  • Erbjuda god attraktiv arbetsmiljö med målet att erhålla ett gott arbetsresultat
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Drottninggatan 17

0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter