Sök

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är en av kommunens tio nämnder och ansvarar för studier på gymnasial nivå och vuxennivå, arbetsbefrämjande åtgärder och integrationsfrågor.

I Varbergs kommun består utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden av elva ledamöter och fem ersättare. Filip Zackrisson (L) är ordförande och Peter Stoltz (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Nämnden beslutar om ramar och mål för verksamheterna, fördelar budget och följer regelbundet upp och utvärderar verksamheterna. I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag ingår också att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om.

Under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finns ett arbetsutskott.

Övergripande mål och vision

Utifrån Varbergs kommuns vision har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har antagit tre nämndsmål för 2020–2023:

  • Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för alla.
  • Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig.
  • Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers valkompetens och näringslivets utveckling.
ikon

Kontakta oss

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

​Borgmästaregatan 20

uan@varberg.se

Självservice & blanketter