Sök

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamheter som ingår i förvaltningen som bildades 1 januari 2019

  • Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, KAA och lärvux
  • Campus Varberg och Alexandersoninstitutet
  • Vuxenutbildningen
  • Studie- och karriärcentrum
  • Integrationsenheten
  • Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet)
ikon

Kontakta oss

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

​Borgmästaregatan 20

uan@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter